profiel

Profiel Verander.nl

Expert in organisatie- en procesinnovatie

Adviesbureau Ver-ander.nl is sterk in organisatie- en procesinnovaties. Dit gebeurt vanuit een expertise op het gebied van informatiemanagement. Hierbij zetten we in op de toepassing van Lean, met een sterk klantgerichte focus. Omdat keer op keer blijkt dat het toepassen van Lean leidt tot significante verbeteringen.

Adviesbureau Ver-ander.nl helpt uw organisatie zich maximaal te richten op het leveren van meerwaarde voor uw klant. In de visie van Ver-ander.nl kan een bedrijf zich hierin positief onderscheiden. Bedrijven laten zich té vaak alleen maar leiden door kostenbesparing. De klant verliest men daardoor nogal eens uit het oog.

 

Linking pin

Adviesbureau Ver-ander.nl is sterk in het doorvoeren van organisatie- en procesinnovaties die leiden tot win-win situaties. De aanpak houdt in dat medewerkers vanuit klantbeleving leren denken en werken. Als linking pin zorgt ver-ander.nl dat iedereen tijdens dit veranderproces aan boord blijft. Zonder motivatieverlies.

 

Karel Janssen (Vught), oprichter van Adviesbureau Ver-ander.nl:

‘Klanten willen allemaal hetzelfde: waar voor hun geld en het nakomen van beloftes.