verander

Ver-ander.nl De naam verwijst naar de belangrijkste uitgangspunten van het bureau

Ver van veranderingen willen de meesten zijn: veranderen stuit vaak op weerstand.

Ver-ander.nl biedt het perspectief dat een breed gedragen resultaat haalbaar is. Veranderen wordt uitdagend.


De ander pakt het wel op ...


Ver-ander.nl creëert draagvlak onder betrokkenen en motiveert tot samenwerken.

Verander.nl richt zich specifiek op organisaties in Nederland.

Voor effectieve veranderingen worden ook niet-Nederlandse, nieuwe methoden ingezet.

 

Ver-ander.nl: Open staan voor procesverandering

Effectieve procesverandering bereikt u niet zomaar. Het doorvoeren van verbeteringen is een continu proces. Hiervoor open staan is in de ogen van ver-ander.nl een eerste vereiste. Ver-ander.nl verstaat de kunst om iedereen in verandertrajecten mee te krijgen. Dit bereiken we door het nieuwe beleid helder te visualiseren. Ook is ver-ander.nl in staat om de kennis en kunde van alle medewerkers te mobiliseren.

Er ontstaat zo voor iedereen een win-win situatie. Voor het bedrijf zelf, die scherp in beeld krijgt waar het heen moet, voor de medewerkers die beter gaan functioneren. En tot slot, misschien zelfs meer, omdat ver-ander.nl vaak meer dan het maximale weet te bereiken.